หอเกียรติยศ - เวิลด์ 29

อันดับผู้เล่นสูงสุด

นักยึดครอง

เป็นเจ้าของ 250 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
nakrit
วันที่ 03.01.2018 เวลา 14:19

เป็นเจ้าของ 100 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
nakrit
วันที่ 07.10.2017 เวลา 02:01

เป็นเจ้าของ 2 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
heckler
วันที่ 28.07.2017 เวลา 11:30

นักทำคะแนน

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 1.000.000 คะแนน
nakrit
วันที่ 18.10.2017 เวลา 00:23

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 10.000 คะแนน
heckler
วันที่ 01.08.2017 เวลา 06:57

ผู้เชี่ยวชาญสนามรบ

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 25.000.000
nakrit
วันที่ 05.12.2017 เวลา 18:59

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 5.000.000
nakrit
วันที่ 20.10.2017 เวลา 21:59

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 10.000
jrsjeep007
วันที่ 01.08.2017 เวลา 15:33

รางวัลประจำวันจาก 2018-02-22

สุดยอดผู้โจมตีประจำวัน
No.1 sornnarin

สุดยอดผู้ป้องกันประจำวัน
korrakit

ผู้สนับสนุนประจำวัน
nonnonsp

นักปล้นสะดมประจำวัน
ชื่อผู้เล่นถูกซ่อน

นักปล้นสะดมประจำวัน
No.1 sornnarin