หอเกียรติยศ - เวิลด์ 29

อันดับผู้เล่นสูงสุด

นักยึดครอง

เป็นเจ้าของ 100 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
nakrit
วันที่ 07.10.2017 เวลา 02:01

เป็นเจ้าของ 2 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
heckler
วันที่ 28.07.2017 เวลา 11:30

นักทำคะแนน

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 1.000.000 คะแนน
nakrit
วันที่ 18.10.2017 เวลา 00:23

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 10.000 คะแนน
heckler
วันที่ 01.08.2017 เวลา 06:57

ผู้เชี่ยวชาญสนามรบ

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 5.000.000
nakrit
วันที่ 20.10.2017 เวลา 21:59

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 10.000
jrsjeep007
วันที่ 01.08.2017 เวลา 15:33

รางวัลประจำวันจาก 2017-11-21

สุดยอดผู้โจมตีประจำวัน
ทนายน้อง

สุดยอดผู้ป้องกันประจำวัน
nubay

ผู้สนับสนุนประจำวัน
tiszaki

นักปล้นสะดมประจำวัน
oatxxl

นักปล้นสะดมประจำวัน
kuyjie04

นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่ประจำวัน
tu2011