เวิลด์ 29 สถิติ

จำนวนผู้เล่น: 1001
หมู่บ้านทั้งหมด: 5.304 (5.30 ต่อผู้เล่น)
หมู่บ้านของผู้เล่น: 4.114
หมู่บ้านคนเถื่อน: 1.190
หมู่บ้านโบนัส: 346
สถานะเซิร์ฟเวอร์: เปิด
ระยะเวลาทำงานของเซิร์ฟเวอร์: 92 วัน
ผู้เล่นออนไลน์: 25
ข้อความที่ถูกส่ง: 29.708 (29.68 ต่อผู้เล่น)
โพสต์ในฟอรัม: 5.472 (5.47 ต่อผู้เล่น)
การเคลื่อนกองกำลัง: 615 (0.61 ต่อผู้เล่น)
ความเคลื่อนไหวทางการค้า: 483 (0.48 ต่อผู้เล่น)
จำนวนเผ่า: 70
จำนวนผู้เล่นในเผ่า: 541
คะแนนทั้งหมด: 22.240.115 (22.218 ต่อผู้เล่น, 4.193 ต่อหมู่บ้าน)
ทรัพยากรทั้งหมด:
 • 262.065.007
 • 277.331.662
 • 290.548.726
กองกำลังทั้งหมด:
 • 6,938 ล้าน
 • 6,672 ล้าน
 • 3,378 ล้าน
 • 2,991 ล้าน
 • 1,167 ล้าน
 • 1,540 ล้าน
 • 88.962
 • 673.133
 • 191.894
 • 272.077
 • 1.316
 • 1.136
กองกำลังเฉลี่ยต่อผู้เล่น:
 • 6931
 • 6666
 • 3375
 • 2988
 • 1165
 • 1538
 • 89
 • 672
 • 192
 • 272
 • 1
 • 1
กองกำลังเฉลี่ยต่อหมู่บ้าน:
 • 1308
 • 1258
 • 637
 • 564
 • 220
 • 290
 • 17
 • 127
 • 36
 • 51
 • 0
 • 0
ผู้เล่นใหม่ล่าสุด: mrkai
เผ่าใหม่ล่าสุด: 123456

ข้อมูลเหล่านี้ถูกอัปเดทล่าสุด: วันนี้เวลา 13:24